Solaredge

 • SE12.5K Quick View
  • SE12.5K Quick View
  • , ,
  • SE12.5K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE12.5K có các tính năng như: Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích hợp theo dõi cấp module Kết nối internet thông qua ethernet và wifi Lắp đặt trong nhà
  • Đọc tiếp
 • SE16K Quick View
  • SE16K Quick View
  • , ,
  • SE16K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE16K có các tính năng như: Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích hợp theo dõi cấp module Kết nối internet thông qua ethernet và wifi Lắp đặt trong nhà
  • Đọc tiếp
 • SE17K Quick View
  • SE17K Quick View
  • , ,
  • SE17K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE17K có các tính năng như: Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích hợp theo dõi cấp module Kết nối internet thông qua ethernet và wifi Lắp đặt trong nhà
  • Đọc tiếp
 • SE2200H Quick View
  • SE2200H Quick View
  • , ,
  • SE2200H

  • Các tính năng nổi bật của SE2200H: Được thiết chuyên dụng để kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng. Hiệu suất phá vỡ kỉ lục Cực kì gọn nhẹ và dễ lắp đặt Độ tin cậy cao Tích hợp theo dõi cấp module Có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời Kiểm soát năng lượng…
  • Đọc tiếp
 • SE25K Quick View
  • SE25K Quick View
  • , ,
  • SE25K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE25K có các tính năng như: Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích hợp theo dõi cấp module Kết nối internet thông qua ethernet và wifi Lắp đặt trong nhà…
  • Đọc tiếp
 • SE27.6K Quick View
  • SE27.6K Quick View
  • , ,
  • SE27.6K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE27.6K có các tính năng như: Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích hợp theo dõi cấp module Kết nối internet thông qua ethernet và wifi Lắp đặt trong nhà…
  • Đọc tiếp
 • SE3000H Quick View
  • SE3000H Quick View
  • , ,
  • SE3000H

  • Các tính năng nổi bật của SE3000H: Được thiết chuyên dụng để kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng. Hiệu suất phá vỡ kỉ lục Cực kì gọn nhẹ và dễ lắp đặt Độ tin cậy cao Tích hợp theo dõi cấp module Có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời Kiểm soát năng lượng…
  • Đọc tiếp
 • SE3500H Quick View
  • SE3500H Quick View
  • , ,
  • SE3500H

  • Các tính năng nổi bật của SE3500H: Được thiết chuyên dụng để kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng. Hiệu suất phá vỡ kỉ lục Cực kì gọn nhẹ và dễ lắp đặt Độ tin cậy cao Tích hợp theo dõi cấp module Có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời Kiểm soát năng lượng…
  • Đọc tiếp
 • SE4K Quick View
  • SE4K Quick View
  • , ,
  • SE4K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE4K có các tính năng như: Không có quạt ngoài - lượng âm thanh gây ồn phù hợp với môi trường dân cư Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích…
  • Đọc tiếp
 • SE5000H Quick View
  • SE5000H Quick View
  • , ,
  • SE5000H

  • Các tính năng nổi bật của SE5000H: Được thiết chuyên dụng để kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng. Hiệu suất phá vỡ kỉ lục Cực kì gọn nhẹ và dễ lắp đặt Độ tin cậy cao Tích hợp theo dõi cấp module Có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời Kiểm soát năng lượng…
  • Đọc tiếp
 • SE55K Quick View
  • SE55K Quick View
  • ,
  • SE55K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE55K có các tính năng như: Dễ dàng lắp đặt với 2 người, được đang bị thêm dây cáp để kết nối giữa 2 unit. Mỗi unit hoạt động độc lập, cho phép thời gian hoạt động dài hơn Không có diện…
  • Đọc tiếp
 • SE5K Quick View
  • SE5K Quick View
  • , ,
  • SE5K

  • Với thiết kế dành riêng cho mục đích kết hợp với thiết bị tối ưu hóa năng lượng, SE5K có các tính năng như: Không có quạt ngoài - lượng âm thanh gây ồn phù hợp với môi trường dân cư Hiệu suất vượt trội, lên đến 98% Gọn nhẹ nhất so với các dòng máy cùng phân khúc. Tích…
  • Đọc tiếp