HỆ THỐNG BMS QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÔNG MINH

Hệ thống BMS thông minh là gì? Hệ thống BMS thông minh (Intelligent Building Management System – Intelligent Energy Management System). Hệ thống quản lý tòa nhà thông minh –…

Continue ReadingHỆ THỐNG BMS QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÔNG MINH

HỆ THỐNG BMS QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THÔNG MINH

Xã hội ngày càng phát triền, cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng cả về số lượng, chất lượng và quy mô khách sạn trên toàn quốc. Làm sao quản lý khách sạn hiệu quả nhất? Làm sao tiết kiệm chi phí & tiết kiệm nhân công? Hệ thống BMS quản lý khách sạn thông minh sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề này.

(more…)

Continue ReadingHỆ THỐNG BMS QUẢN LÝ KHÁCH SẠN THÔNG MINH