English English Japanese Japanese Khmer Khmer Korean Korean Lao Lao Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Vietnamese Vietnamese
Dự án - I.O.T GENERATION
Lô T2-4 đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP.HCM

Dự án

Dự Án

Một số dự án I.O.T GEN đã và đang thực hiện cho các công trình dân dụng về chiếu sáng và quản lý hệ thống thông minh BMS, EMS.